Vodič kroz Novi Sad

Gradska izletišta

Na obodu grada su mnogobrojna izletišta. Najpoznatija su Ribarsko ostrvo i Kamenjar na obalama dunava.

Ribarsko ostrvo i Kamenjar su nastala kao naselje ribolovaca, a danas su tu kuće za odmor, ugostiteljski objekti, auto-kamp i mnoge ribarske čarde.

Štrand je najpoznatije gradsko kupalište sa peščanom plažom, kažu najlepšom plažom na Dunavu. Štrand je uređeno kupalište od 1911. godine, danas sa više stotina kabina, travnjakom, parkovskom hladovinom i brojnom ponudom jela, pića i zabave. Na Štrandu se tokom leta gotovo svakodnevno organizuju raznovrsna kulturna, zabavna, rekreativna i druga dešavanja. U večernjim satima tokom leta Štrand predstavlja glavno sastajalište mladih novosađana.

Strand 1922 god Strand Novi Sad
Štrand... nekad... i sad...
   

Kamenički park je jedno od omiljenih izletišta novosađana. Park je uređen i ukrašen grupom skulptura iz nekadašnjeg dvorskog parka. Ovo je izlezište najposećenije tokom praznika i vrelih letnjih dana.

Još jedno od omiljenih mesta za izlet novosađana je svakako Fruška gora koja se nalazi na oko desetak kilometara udaljenosti od Novog Sada. Fruška gora predstavlja najlepši dar prirode u vojvođanskoj ravnici. Proteže se u dužini oko 80 kilometara, između reke Save i Dunava. Zbog izuzetnog prirodnog, kulturnog i istorijskog značaja, Fruška gora je 1960. godine prograšena za nacionalni park. www.npfruskagora.co.rs

Najviši delovi Fruške gore su najposećeniji i najatraktivniji za novosađane i stanovnike okolnih mesta. Tu su mnogobrojna izletišta, Letenka, Osovlje, Crveni čot, Jabuka, Testera, Andrevlje, Popovica, Zmajevac i druga. Izletišta su najposećenija tokom vikenda i praznika, kada priroda predstavlja pravi raj za mnogobrojne izletnike željne odmora i rekreacije. Detalijnije o Fruškoj gori...

Fruška gora Fruška gora
Fruška gora - tabla sa putokazima Fruška gora - staza kroz šumu

VisitSerbia Card

Transfers

Sightseeing and Excursions in Serbia